Loading....

नेपालीमा 18

नेपाली भाषामा लेखिएका लेखहरु

 1. Using Google Drive as a Document Scanner (गुगल ड्राइभबाट कसरी स्क्यान गर्न सकिन्छ त ?)
 2. WBRS मा कार्यक्रम, चौमासिक लक्ष्य र प्रगति प्रबिस्ट गर्ने तरिका
 3. पुरानो गाविस/नपा/वडा Merge गरी नयाँ स्थानीय निकाय बनाउने तरिका – ArcGIS Tutorial
 4. Microsoft Word Document मा बिसय सुची, चित्र नम्बर प्रयोग गर्ने उत्तम उपाय
 5. Microsoft Word मा फाइलको नाम, पाथ, हेडर र फुटर राख्ने सजिलो तरिका
 6. Mail Merging के हो र कसरी गर्ने
 7. Google Drive मा File Sharing र File Store गर्ने तरिका
 8. Removable Disk (जस्तै Pen drive) को File र Folder हरु Virus (Shortcut Virus) का कारण लुकेर बसेका छन् भने त्यसको समाधान गरी File र Folder हरु कसरी देखिने बनाउने तरिका |
 9. Posting Articles in Xibo
 10. विना ईन्टरनेट प्रिति  फन्ट बाट युनिकोडमा परिवर्तन गर्ने तरिका
 11. Google SpreadSheet मा Data Validation प्रयोग कसरी गर्ने ?
 12. Host Computer मा एकीकृत सम्पत्ति कर (IPT) सफ्टवेयर Install गर्ने तरिका
 13. Camscanner को प्रयोगबाट document scan गर्ने तरिका
 14. ArcGIS मा कुनै Excel Sheet मा भएको data लाई Join & Relates कसरी गर्ने ?
 15. मन्त्रालयको रिपोर्टिगको लागि WBRS को भाग २ को Data Entry गर्ने तरिका
 16. Management Information System (MIS) मा सर्बसाधारणले बिबरण भर्ने तरिका
 17. TeamViewer – कम्प्युटरमा इन्टरनेटको माध्यमबाट Remote Access, Online Meeting, File Sharing गर्ने तरिका
 18. ARCGiS मा भइरहेको जिल्ला को प्रसासनिक नक्सामा attribute table लाई “EDIT” गरि प्रस्तावित नगरपालिका देखाउने तरिका |
Back To Top