Loading....

यो प्रक्रिया बाट wireless access point अथवा virtual router create गर्न तपाइको कम्प्युटर मा इन्टरनेट सहितको Ethernet कनेक्सन हुनु पर्छ र ब्रोडकास्ट गर्न computer मा Wifi Adapter हुनु पर्छ |
Wireless Access point बनाउने प्रक्रिया यस प्रकार छ |

 • सबैभन्दा पहिले ‘search’ मा गएर ‘cmd’ टाइप गर्नुहोस|
 •  command prompt मा राइट क्लिक गरी “run as administrator” मा क्लिक गर्नुहोस |
 •  तलको window देखा पर्नेछ |
 •  तहा गई तल उल्लेख command टाइप गर्नुहोस |
 •  netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=hotspot key=12345678

 • याद राख्नुहोस, नेटओर्क को नाम ‘SSID’ र पासोवोर्ड  ‘KEY’ parameter  बाट सेट गर्न सकिन्छ |
 • यति टाइप गरी Enter प्रेस गर्नुहोस |
 • तल देखाए जसरी तपाइको hosted network सेट हुनछ |
 • सेट भएको “hosted network” सुरु गर्न तल को command टाइप गर्नुहोस |
 • netsh wlan start hostednetwork

 • अनि Enter प्रेस गर्नुहोस | Hosted Network स्टार्ट हुनेछ |
 • अब search मा गई network and sharing center टाइप गर्नुहोस |
 • तल देखाइए जसरी active network को लिस्ट आउनेछ | “hotspot” भन्ने नेटवर्क हामीले भर्खर create गर्यौ | अब यस hotspot network लाई इन्टरनेट access दिनको लागि  Ethernet लेखेको नेटवर्क मा क्लिक गर्नुहोस |
 • Ethernet Status लेखेको window मा तल Properties मा क्लिक  गर्नुहोस |
 • अब sharing tab मा क्लिक गर्नुहोस |
 • Internet Connection Sharing मा “allow other network users to connect” लेखेको checkbox लाई click गर्नुहोस |
 • त्यसपछि Select a private network connection लेखेको drop down list मा क्लिक गर्नुहोस र “virtual local area connection” select गर्नुहोस |
 • र OK click गर्नुहोस  | तपाइको hotspot इन्टरनेट प्रयोग को लागि ready हुनेछ |

Last Update: September 15, 2017  

February 25, 2015   69   Ekendra (KMDB)    ICT Tools, Office Productivity, Windows OS    
Total 0 Votes:
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Ask a question!

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

Back To Top