Loading....
पहिलेको WBRS को Data Entry जस्तै अहिले मन्त्रालयको रिपोर्टिगको लागि WBRS को भाग – २ को Data Entry को लागि यो Tutorial तैयार पारिएको छ।
 
चरण १
 
आफ्नो   Computer को Web Browser  Mozilla Firefox बाट http://www.wbrs.gov.np टाइप गर्नुहोस। अनि तल दिएको जस्तो Web Page  खुल्छ। 
 
अनि त्यसमा Sign In for Bhag-2 मा Click गर्नुस।
 
चरण २
 
WBRS को जस्तै Sign In for Bhag-2 मा WBRS कै Username र Password राखनुहोस।
 Select Fiscal Year मा 2072-73 Click गर्नुहोस।
 log in गर्नुहोस।
 
 

 

चरण ३
 
Login गरे पछि यस्तो Display अाउछ ।

चरण ४

तल देखाएको जस्तै District Plan को Plan मा Click गर्नुस।

 

चरण ५

Budget Code र Budget Name अनुसारको Entry गर्न तल देखाएको जस्तो ‌‍‍ ‌”+” मा Click गर्नुस।

 

चरण ६

तल देखाएको जस्तो योजनाको नाम र कुल बजेट राखनुस ।

चरण ७

तल देखाएको जस्तो Sector र Sub Sector छान्नुहोस।

 

चरण ८
तल देखाएको जस्तो योजनाको प्रकार र खर्चको प्रकार छान्नुस।

 

चरण ९

 तल देखाएको जस्तो लक्षित वर्ग ; लाभान्वित घरधुरी, महिला र पुरुष राखनुहोस।

 

चरण १०

 तल देखाएको जस्तो  निर्वाचन क्षेत्र र गा वि स छान्नुस।

 

चरण ११

अन्तयमा Save गर्नुहोस।

 

Tutorial Preprared by:
Sujan Joshi | ICTV, DDC Parsa

Last Update: August 1, 2017  

March 10, 2015   163   joshi.sujan19    LB Software    
Total 0 Votes:
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Ask a question!

You will get a notification email when Knowledgebase answerd/updated!

+ = Verify Human or Spambot ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

Back To Top